Droptica

Typowy dzień pracy

Każdy dzień pracy w Droptica składa się z dwóch typów aktywności: 

1) Praca nad zadaniami

2) Spotkania w celu omówienia zadań

 

Spotkania mogą być cykliczne (jak np: dzienny lub tygodniowy status prac i planowanie kolejnych prac) lub jednorazowe, których celem jest omówienie jakiegoś wybranego zagadnienia (np. ustalenie architektury dla nowego projektu). Spotkania odbywają się za pomocą Google Meets (czasami za pomocą innych narzędzi, jeśli klient ich wymaga, np MS Teams, Zoom, itp). Z uwagi na rozproszony zespół rzadko zdarzają się spotkania tylko w sali konferencyjnej. 

 

Praca nad zadaniami zajmuje większość dnia. Jest to najczęściej praca indywidualna, ale pojawiają się czasem zadania wymagające pracy w grupie (np warsztaty, których celem jest przygotowaniu mockupów dla nowej aplikacji webowej).

 

Oprócz tych spotkań jeszcze można pogadać przy kawie. Zarówno wirtualnej (mamy kanał na zoom) jak i fizycznej w jednym z biur.