MySQL i MariaDB - bazy danych

MySQL vs MariaDB - jakie są różnice między tymi bazami danych?

Podczas planowania aplikacji z wykorzystaniem bazy danych, stajemy często przed wyborem odpowiedniego rozwiązania. Dwie najbardziej popularne bazy danych to MySQL oraz MariaDB, które są dla siebie nawzajem największą konkurencją. Czym się charakteryzują oraz jakie są między nimi różnice?

Co to jest MySQL?

MySQL to relacyjna baza danych o otwartym kodzie źródłowym. Jest to jeden z najbardziej popularnych systemów bazodanowych, używany przez większość serwisów obecnych w Internecie. Korzysta z elementów takich jak:

 • tabele,
 • ograniczenia,
 • wyzwalacze,
 • role,
 • procedury składowane,
 • widoki.

Historia

System MySQL został opracowany w latach 90-tych przez MySQL AB, a obecnie jest rozwijany rozwijany przez firmę Oracle. Jego nazwa pochodzi od imienia córki jednego z współautorów (My). MySQL został stworzony jako bardziej wydajny następca mSQL, który był bardzo wolny.

Cechy

MySQL charakteryzuje się:

 • relacyjnością,
 • wysoką wydajnością - możliwość obsługi nawet do miliona zapytań na sekundę,
 • wsparciem dla protokołów SSH, SSL,
 • rolami dostępów, pozwalającymi na osiągnięcie wysokiego poziomu bezpieczeństwa,
 • wsparciem dla replikacji.

Co to jest MariaDB?

MariaDB to konkurencyjny do MySQL system bazy danych. Został stworzony przez twórców MySQL, byłych pracowników MySQL AB. Głównym celem jej powstania było utrzymanie licencji GPL (General Public License), dla wolnego i otwartego oprogramowania. MariaDB jest kompatybilna z MySQL, obsługuje język PHP oraz jest szeroko rozwijana przez społeczność.

Historia

Michael Widenius, założyciel MySQL, po przejęciu w 2008 roku MySQL AB przez Sun Microsystems, a następnie przez Oracle, opuścił firmę i uruchomił projekt MariaDB. Pierwsze wydanie systemu MariaDB nastąpiło już rok później, bo w 2009 roku.

Cechy

Cechami charakterystycznymi MariaDB są:

 • relacyjność systemu bazy danych,
 • bazowanie na otwartym kodzie,
 • udział społeczności w rozwijaniu systemu,
 • kompatybilność z MySQL,
 • wysoka wydajność,
 • dynamiczne maskowanie danych.

MySQL vs MariaDB - istotne różnice

Mimo że oba systemy baz danych są do siebie podobne, charakteryzują się nieco odmiennymi cechami. MySQL to system bardziej zamknięty dla programistów, który jest rozwijany głównie przez zespół Oracle. MariaDB to otwarty system, tworzony przez społeczność, który obsługuje obecnie więcej silników. Oprócz własnego silnika projektu - Aria - obsługuje również SphinxSE, FederatedX, Spider, TokuDB, ScaleDB, ColumnStore i wiele innych. MySQL nie obsługuje funkcji z MariaDB, w przeciwieństwie do systemu MariaDB, który jest oparty na rozwiązaniach MySQL i systematycznie uaktualniany o najnowsze rozwiązania.

W MySQL wiele dodatkowych rozwiązań oraz wtyczek jest dostępnych od wersji "Enterprise". Natomiast MariaDB wydaje częściej nowe wersje swojego produktu, dzięki czemu dostajemy częściej nowe funkcjonalności oraz poprawki do znalezionych błędów. Negatywnym aspektem tej cechy jest większa częstotliwość aktualizacji systemów.

Faktem jest, że oba rozwiązania oferują dobrą wydajność i możliwość obsługi dużej ilości zapytań. Jednak MariaDB wskazuje na większą wydajność, poprzez zastosowanie większej liczby funkcji optymalizujących, niedostępnych w MySQL. Dodatkowo MariaDB oferuje większą liczbę dostępnych silników z których możemy skorzystać i dopasować do naszej aplikacji. MySQL natomiast posiada wersję “Enterprise” oraz możliwość skorzystania z oficjalnego supportu dostępnego całą dobę.

Kiedy zastosować bazę danych MySQL, a kiedy MariaDB?

Ciężko jest jednoznacznie określić, które z tych rozwiązań jest gorsze lub lepsze. Wybór zależy od naszych aktualnych potrzeb oraz planów. MySQL to wiodący system bazodanowy, który świetnie sprawdza się w rozbudowanych stronach internetowych o dużym obciążeniu. MariaDB rozwija się bardzo dynamicznie, stale wprowadza nowe funkcje i jest bardziej wydajna, czym zdobywa coraz większą popularność na rynku oraz uznanie pośród wielu gigantów technologicznych.

Zaciekawił Cię ten artykuł? Zapraszamy na naszego bloga, gdzie systematycznie publikujemy treści związane z tematami technicznymi!