Umiejętności miękkie w IT stają się bardzo ważne

Jakie są umiejętności miękkie niezbędne w pracy programisty?

Początkujący programista skupia się na rozwijaniu wiedzy i umiejętności praktycznych, jako że to one umożliwiają wykonywanie zadań i liczą się najbardziej podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Nie zapominaj jednak, że tworząc strony internetowe lub oprogramowanie nie pracujesz jedynie z kodem, ale także z innymi ludźmi. Umiejętności miękkie w IT są równie ważne, jak w każdej innej branży. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, jakie kompetencje interpersonalne powinni rozwijać specjaliści IT.

Dlaczego umiejętności miękkie są ważne?

Część umiejętności miękkich (tzw. soft skills) przychodzi ludziom naturalnie — jedni z nas nie mają problemów z komunikacją, drudzy są niezwykle kreatywni, a jeszcze inni okazują się świetnie zorganizowani. Oczywiście nie każdy posiada mocno rozwinięte zdolności interpersonalne, ale — na szczęście — można się ich nauczyć, podobnie jak zagadnień technicznych, w takim stopniu, aby codzienna praca stała się znacznie łatwiejsza.

Umiejętności miękkie są potrzebne na każdym stanowisku i mogą być regualnie rozwijane.

Źródło: Miękko o kompetencjach

Dlaczego tak ważne jest, aby mieć umiejętności miękkie i na bieżąco je rozwijać? Kompetencje interpersonalne są wysoko cenione przez pracodawców, ponieważ to od nich zależy, jak łatwo będzie Ci się odnaleźć w nowym środowisku pracy. Osoby z mocno rozwiniętymi zdolnościami psychospołecznymi łatwiej integrują się ze współpracownikami, rzadziej doprowadzają do wybuchu konfliktu i są nastawione na znalezienie rozwiązań dla ewentualnych problemów. Kreatywność pozwala im podchodzić z entuzjazmem do nowych zadań, także tych bardzo ambitnych. Kompetencje miękkie (w tym umiejętność słuchania) pozwalają na lepsze zrozumienie potrzeb klientów i dostosowania się do ich potrzeb, dlatego jest to bardzo pożądana zdolność u konsultantów i innych ekspertów IT mających bezpośredni kontakt z kontrahentem.

Dobre ocenienie kompetencji miękkich w warunkach rozmowy rekrutacyjnej jest niemożliwe, ale rekruterzy chętnie projektują próby takie, jak odgrywanie scenek czy zadania sprawdzające kreatywność, które pozwalają im lepiej poznać potencjalnego pracownika. W rzeczywistości prawdziwym sprawdzianem Twoich umiejętności miękkich będzie praca z klientami i nowym zespołem.

Umiejętności miękkie w IT

W branży IT kompetencje miękkie stają się coraz ważniejsze — do tego stopnia, że niektórzy przedsiębiorcy zaczęli określać je mianem „core skills (czyli kluczowe, najważniejsze) zamiast „soft skills” jak dotychczas. Praca w firmie IT jest pełna wyzwań. Rzadko kiedy jedna osoba zna wszystkie odpowiedzi, dlatego niezbędna jest współpraca. Efektywna praca wymaga od pracowników nie tylko zdolności wykorzystania usprawniających komunikację narzędzi, ale także umiejętności poprawnego komunikowania się i przyjmowania feedbacku od pracodawcy i współpracowników.

Zdolności psychospołeczne to nie tylko domena managerów w IT. W pracy na trudnym projekcie i pod presją czasu każdy pracownik zaangażowany w wykonanie danego zadania powinien wykazywać się kreatywnością, a także chętnie i bez wahania dzielić się swoimi opiniami na temat zaproponowanych rozwiązań w taki sposób, aby możliwe było podjęcie produktywnej dyskusji z innymi specjalistami lub klientem.

Biorąc udział w procesie rekrutacyjnym na stanowisko w firmie IT, musisz mieć świadomość, że Twoje kompetencje miękkie mogą być oceniane na wszystkich etapach rekrutacji. O Twoich zdolnościach komunikacji świadczy każda wiadomość (a raczej to, w jaki sposób wyrażasz swoje pytania i myśli), którą wymieniasz z rekruterem lub innym reprezentantem przedsiębiorstwa, do którego aplikujesz. Zadania dla kandydatów w Droptica mają charakter praktyczny, jednak rozmawiając z potencjalnymi pracownikami, nasi rekruterzy zwracają wielką uwagę na ich umiejętności miękkie.

Jakie umiejętności miękkie są cenione przez pracodawców w branży IT?

Do najważniejszych kompetencji miękkich w IT zalicza się umiejętność komunikacji i współpracy — są one niezbędne dla pracownika, aby mógł swobodnie wykonywać swoje obowiązki przy tworzeniu stron internetowych i aplikacji. Pozostałe, takie jak kreatywność, przewodzenie, elastyczność, wytrwałość, zaradność, ciekawość i zdolność rozwiązywania problemów, mogą uczynić daną osobę niezastąpionym członkiem zespołu.

Każdy pracodawca sam decyduje, które z wyżej wymienionych zdolności psychospołecznych są dla niego najważniejsze, poniżej opisujemy kilka z nich.

Komunikatywność

Zadaniem programistów i konsultantów jest pomóc urzeczywistnić pewną wizję klienta i podpowiedzieć mu najlepsze rozwiązania techniczne dla jego projektu. Dzięki komunikatywności pracownicy są w stanie przedstawić swoją wizję, ale także wysłuchać i zrozumieć pomysły innych osób w zespole. Bez dobrej komunikacji firma nie może funkcjonować efektywnie.

Współpraca

Każdy z pracowników w firmie IT ma swoje zadania i odpowiedzialność, jednak praca na projekcie wymaga stałej współpracy. Kooperacja umożliwia szybsze rozwiązywanie problemów, zarówno tych nieprzewidziany jak i tych, których się spodziewano. Ponadto ścisłe współdziałanie przyspiesza wymianę wiedzy, motywuje do współzawodnictwa i ułatwia rozwijanie umiejętności jednostki. Gotowość do wspierania się w zespole nie tylko wiedzą, ale także feedbackiem ułatwia codzienną pracę i realizację projektu.

Kreatywność

Nie wszystkie trudności da się pokonać konwencjonalnymi metodami. Czasami konieczne jest wyjście poza schemat i poszukanie niestandardowych rozwiązań. Kreatywni pracownicy w IT nie tylko ułatwiają swoją pracę, wymyślając praktyczne ułatwienia procesów, ale także zwiększają konkurencyjność całej firmy, stale udoskonalając metody pracy i tworząc przydatne narzędzia, usprawniające prowadzenie projektów.

Elastyczność

Zmienność jest charakterystyczna dla projektów IT, ponieważ nie wszystko można przewidzieć i zaplanować w stu procentach. Elastyczne osoby łatwo dostosowują się do nowego środowiska i nawet najmniej spodziewanych zmian. Pracownik, który łatwo odnajduje się w trudnych lub nowych sytuacjach dobrze wykorzysta onboarding, szybko wdroży się do pracy w firmie i zaangażuje się w jej życie. Dodatkowo elastyczni specjaliści nie mają zwykle większych problemów z zaakceptowaniem modyfikacji planu projektu i są bardziej odporni na stres w przypadku wystąpienia zmian, ponieważ łatwiej jest się im przestawić na nowe wymagania.

Ciekawość i zaradność

Prokrastynacja jest wrogiem efektywności i niestety wielu pracowników ma problem z zabraniem się do wykonywania obowiązków. Wynika to też często z braku umiejętności organizowania własnego czasu i pracy. Ciekawość popycha człowieka naprzód — sprawia, że chętnie analizuje problemy, zamiast od nich uciekać. Osoby z natury ciekawe chętnie się rozwijają — uczestniczą żywiołowo w dyskusjach, jeżdżą na szkolenia, czytają prasę branżową i zgłębiają sekrety związane z ich pracą. Pracownik przepełniony ciekawością stale się rozwija, dzięki czemu jego wartość dla firmy zwiększa się regularnie.

Jak rozwijać umiejętności miękkie?

Kompetencje miękkie w IT rozwija się cały czas podczas pracy — ważniejsza od teorii jest bowiem w tym przypadku praktyka. Uczysz się, uczestnicząc w projektach (zarówno zarobkowo, jak i w ramach wolontariatów czy własnych przedsięwzięć) i współpracując z ludźmi. Istotne jest jednak, aby podchodzić do nauki świadomie, czyli wiedzieć, czego chcesz się nauczyć, dlaczego i jak możesz nad tym pracować. Przyjmij kilka wskazówek:

  1. Proś o feedback i analizuj go — konstruktywne opinie od współpracowników, szefa, bliskich i klientów są niezwykle przydatne. Do komentarzy innych osób warto jednak podchodzić z dystansem i mieć świadomość, kiedy krytyka lub pochwała jest podstawna. Zdobyte informacje na temat swojego zachowania możesz wykorzystać później, aby dopracować swoje reakcje na konkretne sytuacje.
  2. Uczestnicz w kursach — wykłady i ćwiczenia online, stacjonarnie, indywidualnie i w grupach mogą pomóc Ci uświadomić sobie pewne rzeczy. Zarówno w sieci jak i w prywatnych szkołach istnieje wiele przydatnych płatnych i darmowych materiałów. Nigdy nie jest za późno, żeby dowiedzieć się więcej o umiejętnościach miękkich w IT.
  3. Integruj się i współpracuj — najłatwiejszą drogą do poprawy Twoich umiejętności komunikacji i współpracy jest… komunikacja i współpraca. Rozmawiaj ze swoimi kolegami i koleżankami z projektu o wyzwaniach i starajcie się wspólnie znaleźć rozwiązania problemów. Pamiętaj, że działając razem, dzielicie się również wiedzą.
  4. Obserwuj i analizuj swoje reakcje — nie da się porządnie przeanalizować swoich zachowań i emocji w momencie, kiedy je przeżywamy. Możesz wykorzystać wiele ciekawych metod: prowadzić dziennik, zapisywać emocje, które czujesz hasłowo, wypisywać alternatywne rozwiązania dla konkretnego problemu, rozmowy czy konfliktu, żeby w przyszłości mieć większą kontrolę nad sytuacją.

Umiejętności miękkie u programisty - podsumowanie

Chociaż kandydaci aplikujący do firm IT kładą w swoich życiorysach nacisk głównie na umiejętności techniczne, dla przedsiębiorców coraz ważniejsze są umiejętności miękkie. Każdy pracodawca sam wybiera, które z tych cech są dla niego kluczowe i na jakie zwrócić uwagę w procesie rekrutacyjnym.

Wspieramy naszych pracowników w rozwoju umiejętności miękkich i pomagamy im osiągnąć maksimum ich potencjału. Sprawdź nasze oferty pracy!