Złoty Komit częścią kultury organizacyjnej w Droptica

Czym jest kultura organizacyjna firmy i jaka panuje w Droptica?

Kultura organizacyjna jest bardzo ważnym elementem każdej organizacji, ponieważ ma wpływ na to, jak pracownicy traktują się nawzajem oraz jak czują się w swojej pracy. Jaki dokładnie ma to związek? Wyjaśniamy!

Co to jest kultura organizacyjna firmy?

Zacznijmy od tego, czym w ogóle jest kultura organizacyjna? Według naukowej definicji jest to zbiór systemów wartości oraz norm zachowania w organizacji. Może także dotyczyć wspólnych poglądów i przekonań pracowników, a także klimatu panującego w firmie. Kultura organizacyjna powinna łączyć ze sobą wszystkich pracowników firmy i stwarzać środowisko, które sprzyja budowaniu relacji.

Kultura organizacyjna - jak ją tworzyć?

Wiemy już, czym jest kultura organizacyjna firmy. Jednak jak ją tworzyć i co w praktyce się na nią składa? Przede wszystkim ustalenie norm i zachowań pracowników w określonych sytuacjach, czyli zdefiniowanie systemu wartości. Ma to na celu wspomóc realizowanie wizji firmy, która tworzy podstawę każdej organizacji. Wizja i misja firmy to zdania, które powinny być szczere, łatwe w interpretacji i zrozumiałe, co pomoże w kierowaniu działaniami pracowników oraz podejmowaniu decyzji. Tak sformułowane wartości powinny być wprowadzane w codzienne życie firmy i potwierdzone w jej działaniach. Mogą przejawiać się poprzez:

  • system wynagrodzeń,
  • opinie dla lub od pracowników,
  • jasną ścieżkę kariery,
  • integrację pracowników,
  • utrzymywanie relacji,
  • rozwiązywanie potencjalnych konfliktów.

Kultura organizacyjna - przykłady

Najlepiej, jeśli przedstawimy omawiane zagadnienie na przykładzie naszej organizacji, gdyż w Droptica kładziemy duży nacisk na dobrą kulturę organizacyjną.

Regularne opinie od przełożonych oraz współpracowników są dla nas bardzo ważne, dlatego co trzy miesiące organizowane są spotkania f2f, które poprzedza ankieta dotycząca pracy, zachowań oraz działań osoby, wypełniana przez jej współpracowników i omawiana na spotkaniu.

System wynagrodzeń i ścieżka kariery dewelopera w Droptica są szczegółowo opisane i ogólnie dostępne tak, aby każdy mógł się z nimi zapoznać oraz je zrozumieć. Ponadto każdy pracownik otrzymuje wygodny sprzęt do pracy i duże wsparcie, nie tylko na początku zatrudnienia, ale w całym okresie jego trwania. W komunikatorze Slack mamy kanały, które ułatwiają nam realizowanie tych założeń. Każdy, kto ma problem, pytanie lub potrzebuje pomocy, może to opisać, a następnie dostanie odpowiednie wsparcie.

Aby w naszej pracy była chwila na odrobinę uśmiechu i relaksu, codziennie o godzinie 13:13 dzielimy się sucharami na ogólnodostępnym kanale na Slacku. 

 

Codzienny suchar na kanale na Slacku jest jednym z elementów kultury organizacyjnej Droptica

 

Kładziemy duży nacisk na integrację pracowników, więc często spotykamy się poza pracą (np. na kręglach, ściance wspinaczkowej czy gokartach), a także odwiedzamy się wzajemnie w naszych czterech biurach zlokalizowanych w różnych częściach Polski. Wyjazd taki nosi nazwę Tydzień w innym biurze i jest sponsorowany przez naszą firmę. 

Kudosy

Kudosy są formą wyrażenia wdzięczności współpracownikowi za pomoc w pracy, wsparcie, przysługę oraz wiele innych działań w codziennym życiu firmy. Wystawiamy kudosa danej osobie, wraz z krótkim opisem, a informacja o tym fakcie jest publikowana na naszym ogólnym kanale na Slacku tak, aby każdy mógł zobaczyć i zapoznać się z treścią podziękowania. Wystawieniu kudosa zawsze towarzyszy aprobata całego zespołu, gratulacje oraz miłe komentarze. Jest to forma docenienia starań współpracownika oraz jego pomocy. Kudosy mogą być wystawione za każde działanie, które pozytywnie wpływa na współpracowników lub na działanie organizacji.

Kudosy mają na celu podziękowanie za pomoc współpracownikom na forum firmy

 

Złoty Komit

Pamiętacie Buzza z Toy Story i jego słowa: “to infinity and beyond”? W dużym skrócie: mówią one o nieskończonych możliwościach i spodobały nam się tak bardzo, że wygrawerowaliśmy je na statuatce Złotego Komita - nagrodzie, którą pracownicy Droptica cyklicznie przyznają swoim kolegom i koleżankom z firmy. Złoty Komit jest największą i najważniejszą nagrodą w naszej firmie. Jest wyrazem uznania za osiągnięcia lub działania na rzecz Droptica oraz społeczności pracowników firmy w dłuższym okresie czasu. Może być również przyznany za profesjonalną, koleżeńską, twórczą i innowacyjną postawę oraz ducha pozytywnej energii. Wyróżnienie można zdobyć za spektakularne osiągnięcia, ale także za kameralne sukcesy i dokonania na tle firmowej codzienności.

Nazwa nagrody pochodzi od angielskiego słowa commit, a dokładniej z narzędzia Git, które umożliwia wykonywanie operacji na repozytoriach kodu (system kontroli wersji - Bitbucket, Github itd.). Commit oznacza w tym kontekście dodawanie zmian w kodzie do repozytorium Git.

Nagrodą, która przechodzi z rąk do rąk, jest statuetka, zaprojektowana przez Piotra Miarkę i wykonana z mosiądzu na zlecenie naszej firmy.

Statuetka Złotego Komita - nagrody, która jest ważną częścią kultury organizacyjnej naszej firmy


Historia Złotego Komita

Inicjatywa zrodziła się oddolnie w 2018 roku. Wśród nominowanych w pierwszej edycji znalazło się wówczas osiem osób: Krzysztof Bachta, Jakub Samulski, Rafał Sereda, Paweł Olszewski, Daniel Nowak, Paweł Górski, Piotr Miarka i Adrian Liegmann, który został zwycięzcą.

Adrian Liegmann zdobył pierwszego Złotego Komita w Droptica


W 2019 roku nagrodę otrzymał Grzegorz Pietrzak, a doceniliśmy go za godne reprezentowanie firmy podczas DrupalCon Amsterdam oraz za niesamowity wkład w rozwój naszego kreatora stron internetowych Droopler. Nawiązując do nomenklatury certyfikatów Acquia i tytułu Grand Master Drupal Developera (którym Grzegorz też może się pochwalić), laureat został okrzyknięty mianem Droopler Mastera.

Grzegorz Pietrzak zwycięzcą Złotego Komita 2019


Rok 2019 był szczególnym czasem w historii naszej nagrody, bowiem Złoty Komit przyznawany był dwukrotnie. Wyróżnienie otrzymał także Jakub Samulski za ponadprzeciętne zaangażowanie w projektach deweloperskich,  ze szczególnym uwzględnieniem projektu Here, którego efektem było stworzenie najwyższej klasy nowoczesnej platformy doświadczeń cyfrowych.

 Jakub Samulski wypowiada się pozytywnie o Złotym Komicie - elemencie naszej kultury organizacyjnej

Czwarta edycja nagrody również była wyjątkowa, bowiem po raz pierwszy statuetka nie powędrowała do programisty, lecz do Kamili Pietras - Office Managerki, za to, że wytrzymuje z męskimi księżniczkami w biurze we Wrocławiu, za ogarnianie biura i spraw biurowych, za ogrom wykonywanej pracy biurowej z doskonałą organizacją wydarzeń w Droptica oraz codziennego funkcjonowania firmy.

 W 2020 roku, ze względu na pandemię, gala wydarzenia miała formę filmu.

Rok 2021 należał do Roberta Kandzi, któremu, wręczając statuetkę, dziękowaliśmy za ogromną wiedzę, umiejętność jej przekazywania, zaangażowanie w realizowane zadania, a także za trójpodział pracy: support, projekty i DevOps. 

Na koniec przedstawiamy Wam krótki filmik przedstawiający wszystkie edycje Złotego Komita, jakie do tej pory miały miejsce. 

Kultura organizacyjna - podsumowanie

W Droptica podstawą kultury organizacyjnej jest przyjacielska atmosfera i wspieranie się. Jak pokazaliśmy w tym artykule, nie jest to tylko slogan, a realne działania, które niezwykle pozytywnie wpływają na wewnętrzne życie naszej firmy. Jeśli więc chcesz do nas dołączyć, wrzucać ulubione suchary, dawać lub otrzymywać kudosy, a może nominować kogoś do nagrody albo zdobyć Złotego Komita, aplikuj na nasze oferty pracy.